Neath Port Talbot UV Forecast

Low2.1Port Talbot

Low UV, 2.1

Low2.1Neath

Low UV, 2.1

Moderate3.2Glynneath

Moderate UV, 3.2

Low2.3Ystalyfera

Low UV, 2.3

Moderate3.2Glyncorrwg

Moderate UV, 3.2